LIÊN HỆ

Địa chỉ: 30-32 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Số điện thoại: 0905.061066  –  0905.075252; 0236. 3794999 – 3642712
Số fax: 0236. 3642713;  Facebook:  https://www.facebook.com/phuongdongtuyensinh/

Email: phuongdong@cdpd.edu.vn  Website: www.cdpd.edu.vn.
 
Close
Gọi ngay
Chỉ Đường